Přihlášení

Reklama
Plechové hračky Kovap
Bambusové ručníky
DOMMIO - dekorace pro váš domov
Vánoce
Modeláž gelových nehtů
Bezpečnostní mříže

Montáž sádrokartonu, pokládka podlah, rekonstrukce interiérů


Partneři

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti DYNWEB, s. r. o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Komenského 446/6, IČ: 254 98 673, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 21101 (dále jen "DYNWEB, s. r. o."), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost DYNWEB, s. r. o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace DYNWEB, s. r. o. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání aplikace, aktualizace aplikace apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti DYNWEB, s. r. o. a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost DYNWEB, s. r. o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti DYNWEB, s. r. o. kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti DYNWEB, s. r. o. Společnost DYNWEB, s. r. o. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost DYNWEB, s. r. o. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.
Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti DYNWEB, s. r. o.

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti DYNWEB, s. r. o., právo písemně požádat společnost DYNWEB, s. r. o. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost DYNWEB, s. r. o. zpracovává.DYNWEB, s. r. o. Copyright © DYNWEB, s. r. o. – provozovatel Cestak.com